lilla-eko-eordering-thumb-2.png

 

Ekokardiografiskt kompendium med fokus på hjärtsvikt i primärvården. Kompendiet som är på 46 sidor innehåller en klinisk del rörande hjärtsvikt, utredning, diagnos och behandling, en lathund för snabb översikt och beskrivning av de vanligaste ekokardiografiska termerna och en mer utförlig genomgång av olika ekokardiografiska begrepp och hur de ska användas som stöd för diagnostiken. Kompendiet avslutas med frågor och svar gällande några vanliga diagnostiska dilemman.

  • Hjärtsvikt – utredning, diagnos och behandling
  • Ekokardiografiska begrepp
  • Lathund
  • Vanliga frågor och svar

Innehållet är framtaget tillsammans med Björn Eriksson, med. dr, specialist i allmänmedicin, Stockholm, Edit Floderer, specialist i internmedicin, kardiologi och klinisk fysiologi, Hjärt- och Akutmedicinkliniken, Karlstad och Frank Flachskampf, professor, specialist i kardiologi, Klinisk Fysiologi, Uppsala.

Björn Eriksson

med. dr, specialist i allmänmedicin, Stockholm

Edit Floderer

specialist i internmedicin, kardiologi och klinisk fysiologi, Hjärt- och Akutmedicinkliniken, Karlstad

Frank Flachskampf

professor, specialist i kardiologi, Klinisk Fysiologi, Uppsala

Lilla EKO vänder sig i första hand till dig som är primärvårdsläkare och är tänk att fungera som en praktisk handbok vid mötet med dina patienter med hjärtsvikt.

 

Beställ boken här

 

 

Beställ föreläsarbilder

 

lilla-eko-eordering-slides-thumb.png

 

Föreläsning baserad på Ekokardiografiskt kompendium med fokus på hjärtsvikt (26 bilder), framtagen i samarbete med författarna till kompendiet.

Innehåll

  • Hjärtsvikt och klinisk utredning
  • Ekokardiografiska begrepp, dess betydelse och stöd för diagnostiken
  • Typiska diagnostiska dilemman

 

Beställ föreläsarbilder här

SGLT2-hämmaren Forxiga

Ett behandlingsalternativ vid hjärtsvikt

Forxiga® (dapagliflozin) är en SGLT2-hämmare för behandling av patienter med kronisk hjärtsvikt (HFrEF) men även för patienter med kronisk njursjukdom (CKD) och patienter med typ 2-diabetes.1

Läs mer

LunchWebb

Diabetes - hjärta - njurar - lungor

Terapiinriktad utbildning med produktinformation.
Återkommande föreläsningskoncept med nationellt erkända specialister, direktsänt till din mottagning kl. 12.05-12.45

Se programmet

MASTERCLASS HF

Utbildning för primärvården

Masterclass HF är vår medicinska utbildningsserie med fokus på hjärtsvikt. Fördjupa dina kunskaper och diskutera med kollegor kring diagnos, omhändertagande och behandling av hjärtsviktspatienter.

Läs mer och anmäl dig