Lynparza (olaparib)

Ovarian Cancer

Lynparza is the only PARP inhibitor with 8 approved indications in 4 different tumor types

Lynparza was approved by the European Commission for maintenance treatment of platinum sensitive relapsed ovarian cancer in December 2014.1 Since then, the ovarian cancer indication has been expanded to 1st line maintenance treatment: as monotherapy for BRCAm advanced ovarian cancer and most recently in combination with bevacizumab for HRD-positive advanced ovarian cancer. In addition, Lynparza is approved as maintenance treatment in BRCAm pancreatic cancer and as treatment of gBRCAm advanced breast cancer and BRCAm metastatic castration-resistant prostate cancer.2 Lynparza tablets are manufactured in Sweden.3

Lynparza in high-grade epithelial ovarian cancer

Below you can find information about Lynparza treatment and diagnostics in advanced high grade epithelial ovarian cancer.

SOLO1

LYNPARZA (olaparib) as maintenance treatment provides >4.5 years median PFS in newly diagnosed BRCAm advanced ovarian cancer with 2 years treatment.4

Läs mer

SOLO2

Lynparza® (olaparib) – >>1 year OS difference on LYNPARZA maintenance treatment compared with Placebo in PSR gBRCAm high-grade epithelial ovarian cancer.5

Läs mer

PAOLA-1

Proven efficacy for patients with HRD-positive advanced high-grade epithelial ovarian cancer, regardless of clinical risk status.6

Läs mer

HRD and BRCA as biomarkers

HRD testing can open the opportunity for >3 years of PFS with PAOLA-1 treatment to women with HRD-positive advanced ovarian cancer.6

Läs mer

Living for tomorrow - patient stories

Recent research and clinical breakthroughs have enabled women with ovarian cancer to have better outcomes than in the past. Eight inspirational women share how these advances have allowed them to enjoy more precious milestone moments, several years after diagnosis.

Download material

Patient and information material

Beställ här

Lynparza (olaparib) Antineoplastiska läkemedel, övriga antineoplastiska läkemedel, PARP-hämmare. ATC-kod: L01XK01 Filmdragerade tabletter 100 och 150 mg. Rx.

 

 

Filmdragerade tabletter 100 och 150 mg.

 

Indikationer:

Äggstockscancer:

1) Lynparza tabletter är indicerade som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad (FIGO stadie III och IV) BRCA1/2-muterad (nedärvd och/eller somatisk) höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som är i respons (komplett eller partiell) efter avslutad första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling.

(F) = ingår i förmånen med begränsning, subventioneras vid ovanstående indikation.

 

2) Lynparza tabletter i kombination med bevacizumab är indicerade som underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad (FIGO stadie III och IV) höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som är i respons (komplett eller partiell) efter avslutad första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling i kombination med bevacizumab och vars cancer är associerad med en positiv status för defekt homolog rekombination (HRD) som definieras antingen av en BRCA1/2-mutation och/eller genomisk instabilitet.

(F) = ingår i förmånen med begränsning, subventioneras vid ovanstående indikation.

 

3) Lynparza tabletter är indicerade som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med platinumkänslig recidiverande höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och som är i respons (komplett eller partiell) efter platinumbaserad cytostatikabehandling.

(EF) = Ingår inte i förmånen.

 

Dosering: Behandling med Lynparza ska initieras och övervakas av läkare med erfarenhet av cancerläkemedel.

 

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Amning under behandlingen och 1 månad efter den sista dosen.

 

Varningar och försiktighet:

Lynparza får inte användas under graviditet.

Hematologisk toxicitet: Provtagning vid initiering av behandlingen och därefter månatliga kontroller av fullständig blodstatus rekommenderas under de första 12 behandlingsmånaderna och därefter med jämna mellanrum. Om en patient får allvarlig hematologisk toxicitet eller är beroende av blodtransfusioner, ska behandlingen med Lynparza avbrytas och lämpliga blodtester göras.

 

Myelodysplastiskt syndrom/akut myeloisk leukemi: Om MDS/AML misstänks ska patienten remitteras till en hematolog för vidare utredning, inklusive benmärgsanalys och blodprovtagning för cytogenetik. Om MDS/AML bekräftas efter utredning avseende långvarig hematologisk toxicitet ska Lynparza sättas ut och patienten ska erhålla lämplig behandling.

 

Senaste översyn av Produktresumén: 20231005

För ytterligare information och priser se www.fass.se.

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje tel: 08 – 553 260 00. www.astrazeneca.se

References:

  1. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/lynparza#authorisation-details-section. Accessed December8, 2021.

  2. Lynparza produktresumé www.fass.se

  3. Lynparza bipacksedel www.fass.se

  4. Banerjee S, Moore KN, Colombo N, et al. Maintenance olaparib for patients with newly diagnosed advanced ovarian cancer and a BRCA mutation (SOLO1/GOG 3004): 5-year follow-up of a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021;22:1721-1731.

  5. Poveda A, Floquet A, Ledermann JA, et al. Olaparib tablets as maintenance therapy in patients with platinum-sensitive relapsed ovarian cancer and a BRCA1/2 mutation (SOLO2/ENGOT-Ov21): a final analysis of a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021;22:620-631.

  6. Harter P, Mouret-Reynier MA, Pignata S. Efficacy of maintenance olaparib plus bevacizumab according to clinical risk in patients with newly diagnosed, advanced ovarian cancer in the phase III PAOLA-1/ENGOT-ov25 trial. Gynecol Oncol. 2022;164:254-264.

Registrera dig på AstraZeneca Connect

När du registrerar dig får du extra funktionalitet i form av att tidigare ordrar sparas och kan återanvändas vid ny beställning. Dina uppgifter fylls även i automatiskt, vilket förenklar vid upprepande beställningar samt vid eventuell övrig kontakt med AstraZeneca.

Registrera dig här

Redan registrerad? Logga in här