Lungcancer

Kampen mot lungcancer

Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv varje år. Sjukdomen upptäcks ofta för sent för att kunna ge kurativt syftande behandling.

Med våra läkemedel, godkända för behandling av lungcancer i flera stadier, och med vårt arbete för att upptäcka och behandla lungcancer tidigare, är vårt mål att förbättra patienters överlevnad och livskvalitet.

 

Lungcancer – vanliga symtom3

Lungcancer indelas i två huvudgrupper; icke-småcellig lungcancer och småcellig lungcancer. Ungefär 80 procent av alla lungcancerfall är icke-småcellig lungcancer, vilken i sin tur delas in i flera undergrupper.

 

Hosta – är det vanligaste symtomet. Hosta som ändrar karaktär hos rökare ska föranleda läkarbesök, liksom blodiga upphostningar (hemoptys).

Andfåddhet – framför allt i vila och vid lätt ansträngning. Även pipande eller väsande andning kan vara symtom på lungcancer.

Smärta i bröstkorgen.

Lunginflammation – kan inträffa om tumören täpper till luftvägar och ger inflammation och infektion.

Svullna lymfkörtlar – på halsen eller ovanför nyckelbenet kan orsakas av lymfkörtelmetastaser. Sväljningssvårigheter och heshet kan också bero på metastaser.

Trötthet, aptitlöshet och avmagring.

Läkemedel

Resurser om lungcancer

Webinarier

Här hittar du inspelade webinarier från Sverige och Norden.

Till webinarier

Publikationer och patientmaterial

Önskar du publikationer eller patientmaterial?

Här kan du ladda ner digitalt material samt beställa material.

Beställ material

Referenser

  1. https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/lungcancer/vardprogram/Kap 11.1.1 och 14.1.1 Publicerad 2022-05-10

  2. Produktresumé (SmpC) TAGRISSO, FASS.se

Registrera dig på AstraZeneca Connect

När du registrerar dig får du extra funktionalitet i form av att tidigare ordrar sparas och kan återanvändas vid ny beställning. Dina uppgifter fylls även i automatiskt, vilket förenklar vid upprepande beställningar samt vid eventuell övrig kontakt med AstraZeneca.

Registrera dig här

Redan registrerad? Logga in här