PAOLA-1

Efficacy for patients with HRD-positive advanced ovarian cancer, regardless of risk status1

Final Overall Survival results from PAOLA-1/ENGOT-ov25 trial now published

The pre-specified exploratory subgroup analysis showed 6 years mOS at 5 years with LYNPARZA & bevacizumab vs almost 5 years with placebo & bevacizumab (HR=0.62, 95% Cl 0.45-0.85) for HRD-positive patients.9

Read the whole publication now at sciencedirect.com 

PAOLA-1 provides >3 years PFS in newly diagnosed HRD-positive advanced high-grade epithelial ovarian cancer2

Maintenance treatment with LYNPARZA (olaparib) monotherapy was first launched as treatment of BRCA-mutated positive advanced ovarian cancer.

Why combine LYNPARZA with bevacizumab?

Multiple cell populations exist in the same tumor already at diagnosis, and it has strong clinical implications. Consequently, single targeted agents may not effectively kill all tumor cells and different targeted agents need to be combined to collectively act through inhibition of distinct pathways.4

PARP inhibitors, such as LYNPARZA, provoke tumor cell death by inducing DNA double-strand breaks in the cells with homologous recombination deficiency (HRD; read more about HRD as a biomarker here).5 VEGF inhibitors such as bevacizumab, inhibit angiogenesis and thus tumor growth through the inhibition of the VEGF pathway.4 Preclinical studies have shown synergistic effects of PARP inhibitors and anti-angiogenic agents (e.g. bevacizumab). PARP inhibition is also shown to reduce VEGF expression and anti-angiogenic agents induce HRD. Therefore, the premise of combining LYNPARZA and bevacizumab is based on the rationale that direct targeting of PARP by LYNPARZA and indirect inhibition of homologous recombination by bevacizumab will be therapeutically beneficial compared to LYNPARZA or bevacizumab alone.5

PAOLA-1 study showed efficacy in a clinically relevant, HRD-positive patient population

Phase III PAOLA-1 study investigated the efficacy of LYNPARZA + bevacizumab versus placebo + bevacizumab as first-line maintenance treatment in advanced ovarian cancer. A total of 806 newly diagnosed patients with FIGO stage III or IV were included in the study. The patients were in response (no evidence of disease, or complete or partial clinical response) to first-line platinum-based chemotherapy plus bevacizumab and were eligible irrespective of previous surgical outcome or BRCA mutation status.2

PAOLA-1: A RANDOMISED, DOUBLE-BLIND PHASE III TRIAL
Expanding the LYNPARZA opportunity beyond BRCAm

paola-1-lynparza-diagram.png

Figure created by AZ based on Ray-Coquard et al. (2019)

 


In the PAOLA-1 study, the median PFS for all HRD-positive patients, regardless of clinical risk status, was 37.2 months for LYNPARZA + bevacizumab + vs 17.7 months for bevacizumab placebo, HR=0.33 (95% CI, 0.25 to 0.45.2

HRD-positive-diagram.png

 

Safety profile

Adverse events in PAOLA-1 were generally consistent with the known safety profiles of LYNPARZA and bevacizumab individually. The most common AEs (all grades) in the LYNPARZA + bevacizumab arm were fatigue/asthenia, nausea, hypertension and anemia. AEs were predominantly grade 1–2 and led to dose reduction in 41% of LYNPARZA + bevacizumab patients versus 7% of placebo + bevacizumab patients.2

Full safety information available at fass.se

Lynparza in high-grade epithelial ovarian cancer

Below you can find information about Lynparza treatment and diagnostics in advanced high grade epithelial ovarian cancer.

SOLO1

LYNPARZA (olaparib) provides >4.5 years PFS in newly diagnosed BRCAm advanced ovarian cancer with 2 years treatment.3

Läs mer

SOLO2

Lynparza® (olaparib) – >1 year OS difference compared with placebo in PSR gBRCAm ovarian cancer7

Läs mer

HRD and BRCA as biomarker

Maintenance Lynparza + bevacizumab provided the greatest PFS benefit over placebo plus bevacizumab in higher-risk and lowerrisk patients who had a tumor BRCAm or were HRD positive.1

Läs mer

Lynparza (olaparib)

Antineoplastiska läkemedel, övriga antineoplastiska läkemedel, PARP-hämmare. ATC-kod: L01XK01 Filmdragerade tabletter 100 och 150 mg. Rx.

Filmdragerade tabletter 100 och 150 mg.

Indikationer:

Äggstockscancer:

1) Lynparza tabletter är indicerade som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad (FIGO stadie III och IV) BRCA1/2-muterad (nedärvd och/eller somatisk) höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som är i respons (komplett eller partiell) efter avslutad första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling.

(F) = ingår i förmånen med begränsning, subventioneras vid ovanstående indikation.

2) Lynparza tabletter i kombination med bevacizumab är indicerade som underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad (FIGO stadie III och IV) höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som är i respons (komplett eller partiell) efter avslutad första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling i kombination med bevacizumab och vars cancer är associerad med en positiv status för defekt homolog rekombination (HRD) som definieras antingen av en BRCA1/2-mutation och/eller genomisk instabilitet.

(F) = ingår i förmånen med begränsning, subventioneras vid ovanstående indikation.

3) Lynparza tabletter är indicerade som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med platinumkänslig recidiverande höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och som är i respons (komplett eller partiell) efter platinumbaserad cytostatikabehandling.

EF = Ingår inte i förmånen.

  

Dosering: Behandling med Lynparza ska initieras och övervakas av läkare med erfarenhet av cancerläkemedel.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Amning under behandlingen och 1 månad efter den sista dosen.

Varningar och försiktighet:

Lynparza får inte användas under graviditet.

Hematologisk toxicitet: Provtagning vid initiering av behandlingen och därefter månatliga kontroller av fullständig blodstatus rekommenderas under de första 12 behandlingsmånaderna och därefter med jämna mellanrum. Om en patient får allvarlig hematologisk toxicitet eller är beroende av blodtransfusioner, ska behandlingen med Lynparza avbrytas och lämpliga blodtester göras.

Myelodysplastiskt syndrom/akut myeloisk leukemi: Om MDS/AML misstänks ska patienten remitteras till en hematolog för vidare utredning, inklusive benmärgsanalys och blodprovtagning för cytogenetik. Om MDS/AML bekräftas efter utredning avseende långvarig hematologisk toxicitet ska Lynparza sättas ut och patienten ska erhålla lämplig behandling.

 

Senaste översyn av Produktresumén: 2023-05-10

För ytterligare information och priser se www.fass.se.

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje tel: 08 – 553 260 00. www.astrazeneca.se

 

SE-13702-05-23-ONC

References:

  1. Harter P, Mouret-Reynier MA, Pignata S et al. Efficacy of maintenance olaparib plus bevacizumab according to clinical risk in patients with newly diagnosed, advanced ovarian cancer in the phase III PAOLA-1/ENGOT-ov25 trialGynecol Oncol. 2022 Feb;164(2):254-264.

  2. Ray-Coquard I, P. Pautier, S. Pignata, et al. Olaparib plus Bevacizumab as First-Line Maintenance in Ovarian Cancer. N Engl J Med. 2019;381:2416-28

  3. Banerjee S, Moore KN, Colombo N, et al. Maintenance olaparib for patients with newly diagnosed advanced ovarian cancer and a BRCA mutation (SOLO1/GOG 3004): 5-year follow-up of a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021 Dec;22(12):e539. doi: 10.1016/S1470-2045(21)00672-0.

  4. Gambara G, Gaebler M, Keilholz U, et al. From Chemotherapy to Combined Targeted Therapeutics: In Vitro and in vivo Models to Decipher Intra-tumor Heterogeneity. Front Pharmacol. 


    2018 Feb 14;9:77. doi: 10.3389/fphar.2018.00077.

  5. Saux OL, Vanacker H, Guermazi F, et al. Poly (ADP-ribose) polymerase inhibitors in combination with anti-angiogenic agents for the treatment of advanced ovarian cancer. 
Future Oncol. 2021. Mar 17. doi: 10.2217/fon-2021-0059.

  6. Perren TJ, Swart AM, Pfisterer J, et al. A phase 3 trial of bevacizumab in ovarian cancer. N Engl J Med. 2011;365:2484-96.

  7. Poveda A, Floquet A, Ledermann JA. Olaparib tablets as maintenance therapy in patients with platinum-sensitive relapsed ovarian cancer and a BRCA1/2 mutation (SOLO2/ENGOT-Ov21): a final analysis of a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. LncetOncol. 2021;22:620-631.

  8. Lynparza SPC, fass.se

Registrera dig på AstraZeneca Connect

När du registrerar dig får du extra funktionalitet i form av att tidigare ordrar sparas och kan återanvändas vid ny beställning. Dina uppgifter fylls även i automatiskt, vilket förenklar vid upprepande beställningar samt vid eventuell övrig kontakt med AstraZeneca.

Registrera dig här

Redan registrerad? Logga in här