OlympiA

LYNPARZA (olaparib) demonstrated prolonged invasive-free survival and overall survival in patients with BRCA1- or BRCA2-mutated early breast cancer1-3

LYNPARZA (olaparib) is a PARP inhibitor, which provokes tumor cell death by inducing DNA double-strand breaks in the cells with homologous recombination deficiency caused e.g., by deleterious mutations in BRCA1 or BRCA2 genes. Read more about the role of BRCA in cancer development here.


OlympiA study investigated LYNPARZA in gBRCA-mutated early breast cancer

 • The phase III OlympiA study investigated the efficacy of LYNPARZA versus placebo as adjuvant therapy in high-risk early breast cancer.
 • A total of 1,836 patients with gBRCA1/2-mutated HER2-negative early breast cancer and high-risk clinical features were included in the study.1,2 The patients had received prior local treatment and neoadjuvant or adjuvant chemotherapy.
 • The patients were randomized 1:1 for 1 year of treatment with oral LYNPARZA (300 mg twice daily) or placebo.1,2
 • The primary end-point was invasive disease-free survival and secondary endpoints included distant disease-free survival and overall survival.1,2

 

olympia_lynparza-chart1.jpg

OlympiA demonstrated significantly improved survival outcomes in patients treated with LYNPARZA versus placebo

 • In the OlympiA study, adjuvant LYNPARZA reduced the risk of invasive disease recurrence by 42% (HR 0.58; 99.5% CI, 0.41 to 0.82; P<0.001; 9% difference LYNPARZA 86% vs. placebo 77%) and distant disease recurrence by 43% (0.57; 99.5% CI, 0.39 to 0.83; P<0.001; 8% difference LYNPARZA 88% vs. placebo 80%) compared with placebo, after a median 2.5 years of follow-up.1,2
 • In the second pre-specified interim analysis, LYNPARZA was also shown to significantly improve the overall survival by reducing the risk of death by 32% (HR 0.68; 98.5% CI, 0.47–0.97; P=0.009) with a median follow-up of 3.5 years (Order a reprint of the original research here).1,3

 

olympia_lynparza-chart2.jpg

Kaplan-Meier estimate of overall survival (OS). The P value threshold for significance in this prespecified event-driven interim analysis was 0.015 (adapted from Geyer et al. 2022).

 

Adverse events associated with LYNPARZA

 • The adverse events associated with LYNPARZA in clinical trials are generally of mild or moderate severity (grade 1 or 2) and do not generally require treatment discontinuation.1
 • The most frequent adverse reactions in patients (≥ 10%) on LYNPARZA monotherapy include nausea, fatigue, anemia, vomiting, diarrhea, decreased appetite, headache, neutropenia, cough, dysgeusia, leukopenia, dizziness, dyspnea and dyspepsia.1

 

Choose treatment based on BRCA testing

 • The OlympiA study demonstrated that adjuvant LYNPARZA improves survival outcomes in HER-negative high-risk early BRCA-mutated breast cancer.1-3
 • Approximately 5% of all breast cancer patients carry pathogenic or likely pathogenic germline BRCA1 or BRCA2 mutation.2
 • Test patients for BRCA mutations at diagnosis to identify those who may benefit from treatment with adjuvant LYNPARZA.1

 

olympia_lynparza-chart4.jpg

 

Video

Watch the video describing the OlympiA study

Infographic

Download an infographic summarizing the OlympiA study

Download

Lynparza (olaparib) Antineoplastiska läkemedel, övriga antineoplastiska läkemedel, PARP-hämmare. ATC-kod: L01XK01 Filmdragerade tabletter 100 och 150 mg. Rx.

Filmdragerade tabletter 100 och 150 mg.

Indikationer:

Bröstcancer:

Lynparza tabletter är indicerade som monoterapi eller i kombination med endokrin terapi som adjuvant behandling av vuxna patienter med nedärvd BRCA1/2-mutation som har HER2-negativ tidig bröstcancer med hög risk som tidigare behandlats med neoadjuvant eller adjuvant kemoterapi.

EF = Ingår inte i förmånen.

Dosering: Behandling med Lynparza ska initieras och övervakas av läkare med erfarenhet av cancerläkemedel.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Amning under behandlingen och 1 månad efter den sista dosen.

Varningar och försiktighet:

Lynparza får inte användas under graviditet.

Hematologisk toxicitet: Provtagning vid initiering av behandlingen och därefter månatliga kontroller av fullständig blodstatus rekommenderas under de första 12 behandlingsmånaderna och därefter med jämna mellanrum. Om en patient får allvarlig hematologisk toxicitet eller är beroende av blodtransfusioner, ska behandlingen med Lynparza avbrytas och lämpliga blodtester göras.

Myelodysplastiskt syndrom/akut myeloisk leukemi: Om MDS/AML misstänks ska patienten remitteras till en hematolog för vidare utredning, inklusive benmärgsanalys och blodprovtagning för cytogenetik. Om MDS/AML bekräftas efter utredning avseende långvarig hematologisk toxicitet ska Lynparza sättas ut och patienten ska erhålla lämplig behandling.

Senaste översyn av Produktresumén: 20230510

För ytterligare information och priser se www.fass.se.

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje tel: 08 – 553 260 00. www.astrazeneca.se

References

 1. Lynparza summary of product characteristics, www.fass.se
 2. Tutt ANJ, et al. N Engl J Med. 2021 Jun 24;384(25):2394-2405.
 3. Geyer Jr CE, et al. Ann Oncol. 2022 Oct 10;S0923-7534(22)04165-5.

Registrera dig på AstraZeneca Connect

När du registrerar dig får du extra funktionalitet i form av att tidigare ordrar sparas och kan återanvändas vid ny beställning. Dina uppgifter fylls även i automatiskt, vilket förenklar vid upprepande beställningar samt vid eventuell övrig kontakt med AstraZeneca.

Registrera dig här

Redan registrerad? Logga in här