Värdefull information via e-kommunikation

Varje dag möter du människor som litar på din kunskap och expertis. Genom att kommunicera med dig digitalt vill vi underlätta för dig och göra din arbetsvardag enklare. Vi erbjuder e-kommunikation inom de terapiområden där vi är verksamma så som onkologi, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar, metabola sjukdomar, immunologi och sjukdomar i andningsvägarna. Anmäl dig här för att få relevant och användbar information om just ditt terapiområde.