Prostatacancer

Tillsammans kan vi hjälpa fler

Vårt mål är att vara en naturlig del i att kontinuerligt och innovativt utveckla behandlingen av prostatacancer där våra läkemedel utgör grunden till en kunskapsbaserad, ändamålsenlig och patientfokuserad behandling i enlighet med aktuella behandlingsriktliner.1

Vi hoppas att Lynparza® (olaparib) kan bidra till att fler patienter med BRCA1/2-muterad metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) uppnår sina behandlingsmål.2

Här har vi samlat värdefull information för dig som arbetar med prostatacancer. Du kan bland annat anmäla dig till våra utbildningar, ladda ned material och föreläsarbilder, registrera dig till vårt nyhetsbrev, hitta information om stipendier och forskning samt läsa mer om våra studier som ligger till grund för behandlingsriktlinjer.

Ladda ner och beställ material

Patientmaterial

Patientinformation och stödmaterial.

Ladda ner/beställ

Material för sjukvårdspersonal

Produkt och informationsmaterial för sjukvårdspersonal.

Ladda ner/beställ

Patientinformation

Cancer.nu är en informationssajt från AstraZeneca för de som önskar veta mer om
bröstcancer, lungcancer, ovariecancer, KLL - kronisk lymfatisk leukemi och prostatacancer.

Om prostatacancer på cancer.nu

Här finner du information till dina patienter, deras anhöriga och andra intresserade om prostatacancer.

Till cancer.nu

Att leva med prostatacancer

Hur påverkas livet av en cancerdiagnos? Här kan dina patienter läsa mer om hur det är att umgås, jobba och leva med prostatacancer.

Till cancer.nu

References

  1. Nationellt vårdprogram prostatacancer, ver. 2022-05

  2. Produktresumé för Lynparza (olaparib), www.fass.se

AstraZeneca och MSD är i en allians för att
utveckla och marknadsföra Lynparza.

Registrera dig på AstraZeneca Connect

När du registrerar dig får du extra funktionalitet i form av att tidigare ordrar sparas och kan återanvändas vid ny beställning. Dina uppgifter fylls även i automatiskt, vilket förenklar vid upprepande beställningar samt vid eventuell övrig kontakt med AstraZeneca.

Registrera dig här

Redan registrerad? Logga in här