HRD testing

Define which patients have the chance for >3 years of PFS with PAOLA-1 treatment1

HRD is the impaired ability of a cell to accurately repair DNA.

Every day, DNA in cells is constantly being damaged and repaired²

Healthy cells employ highly accurate DNA repair mechanisms – one of these is homologous recombination repair²

When this mechanism is impaired, cells have a reduced ability to repair DNA accurately²

This is called homologous recombination deficiency (HRD) and is a hallmark of cancer1,3

BRCA mutations are one of the causes of HRD

brca-mutation.png

hrd-effect-hrd.png

Click to proceed to the PAOLA-1 study page.

 

Test tumour tissue at diagnosis to identify HRD-positive patients before initiating first-line chemotherapy. Partner with your pathology lab to request the HRD test available or contact the AstraZeneca representative for more information.

Lynparza in high-grade epithelial ovarian cancer

Below you can find information about Lynparza treatment and diagnostics in advanced high grade epithelial ovarian cancer.

SOLO1

LYNPARZA (olaparib) provides >4.5 years PFS in newly diagnosed BRCAm advanced ovarian cancer with 2 years treatment.5

Läs mer

SOLO2

Lynparza® (olaparib) – >1 year OS difference compared with placebo in PSR gBRCAm ovarian cancer.6

Läs mer

PAOLA-1

Proven efficacy for patients with HRD-positive advanced high-grade epithelial ovarian cancer, regardless of clinical risk status.7

Läs mer

Lynparza (olaparib)

Antineoplastiska läkemedel, övriga antineoplastiska läkemedel, PARP-hämmare. ATC-kod: L01XK01 Filmdragerade tabletter 100 och 150 mg. Rx.

Filmdragerade tabletter 100 och 150 mg.

Indikationer:

Äggstockscancer:

1) Lynparza tabletter är indicerade som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad (FIGO stadie III och IV) BRCA1/2-muterad (nedärvd och/eller somatisk) höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som är i respons (komplett eller partiell) efter avslutad första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling.

(F) = ingår i förmånen med begränsning, subventioneras vid ovanstående indikation.

2) Lynparza tabletter i kombination med bevacizumab är indicerade som underhållsbehandling av vuxna patienter med avancerad (FIGO stadie III och IV) höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som är i respons (komplett eller partiell) efter avslutad första linjens platinumbaserad cytostatikabehandling i kombination med bevacizumab och vars cancer är associerad med en positiv status för defekt homolog rekombination (HRD) som definieras antingen av en BRCA1/2-mutation och/eller genomisk instabilitet.

(F) = ingår i förmånen med begränsning, subventioneras vid ovanstående indikation.

3) Lynparza tabletter är indicerade som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter med platinumkänslig recidiverande höggradig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer och som är i respons (komplett eller partiell) efter platinumbaserad cytostatikabehandling.

EF = Ingår inte i förmånen.

  

Dosering: Behandling med Lynparza ska initieras och övervakas av läkare med erfarenhet av cancerläkemedel.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Amning under behandlingen och 1 månad efter den sista dosen.

Varningar och försiktighet:

Lynparza får inte användas under graviditet.

Hematologisk toxicitet: Provtagning vid initiering av behandlingen och därefter månatliga kontroller av fullständig blodstatus rekommenderas under de första 12 behandlingsmånaderna och därefter med jämna mellanrum. Om en patient får allvarlig hematologisk toxicitet eller är beroende av blodtransfusioner, ska behandlingen med Lynparza avbrytas och lämpliga blodtester göras.

Myelodysplastiskt syndrom/akut myeloisk leukemi: Om MDS/AML misstänks ska patienten remitteras till en hematolog för vidare utredning, inklusive benmärgsanalys och blodprovtagning för cytogenetik. Om MDS/AML bekräftas efter utredning avseende långvarig hematologisk toxicitet ska Lynparza sättas ut och patienten ska erhålla lämplig behandling.

 

Senaste översyn av Produktresumén: 2022-12-16

För ytterligare information och priser se www.fass.se.

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje tel: 08 – 553 260 00. www.astrazeneca.se

 

SE-12836-01-23-ONC

References:

  1. Ray-Coquard I, Pautier P, Pignata S, et al. Olaparib plus bevacizumab as first-line maintenance in ovarian cancer. N Engl J Med. 2019;381:2416–28.

  2. O’Connor MJ. Targeting the DNA damage response in cancer. Mol Cell. 2015;60(4):547–560.

  3. Peng G, Chun-Jen Lin C, Mo W, et al. Genome-wide transcriptome profiling of homologous recombination DNA repair. Nat Commun. 2014;5:3361. doi: 10.1038/ncomms4361.

  4. Konstantinopoulos PA, Ceccaldi R, Shapiro GI, et al. Homologous recombination deficiency: Exploiting the fundamental vulnerability of ovarian cancer. Cancer Discov. 2015;5(11):1137–54. doi: 10.1158/2159-8290.

  5. Poveda A, Floquet A, Ledermann JA. Olaparib tablets as maintenance therapy in patients with platinum-sensitive relapsed ovarian cancer and a BRCA1/2 mutation (SOLO2/ENGOT-Ov21): a final analysis of a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021;22:620-631.

  6. Harter P, Mouret-Reynier MA, Pignata S. Efficacy of maintenance olaparib plus bevacizumab according to clinical risk in patients with newly diagnosed, advanced ovarian cancer in the phase III PAOLA-1/ENGOT-ov25 trial. Gynecol Oncol.2022;164:254-264.

Registrera dig på AstraZeneca Connect

När du registrerar dig får du extra funktionalitet i form av att tidigare ordrar sparas och kan återanvändas vid ny beställning. Dina uppgifter fylls även i automatiskt, vilket förenklar vid upprepande beställningar samt vid eventuell övrig kontakt med AstraZeneca.

Registrera dig här

Redan registrerad? Logga in här