Webinarier

Här hittar du inspelningar av webinarier och filmer om lungcancer

Videor

 

Overall survival with EGFR-TKI therapy in untreated EGFR-mutated advanced NSCLC

 

 

Föreläsare: Dr Pasi Jänne. Längd: 26 min. SE-14089

 

 

Adjuvant treatment of NSCLC Early stage (lb-lll) EGFR+ patients

 

 

Föreläsare: Dr Pasi Jänne. Längd: 18,5 min. SE-14090

 

Cancer, hopp och att våga leva

 

 

En föreläsning med fokus på livet som cancerpatient efter genomgången cancerbehandling.

Moderator är Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer. Föreläsare är Ulrika Sandén, forskare vid Lunds universitet, och Lotta Våde cancersjuksköterska och initiativtagare till Kreftkompasset i Norge.

Längd: 64 min.

Läs mer

IMFINZI

5 års data för IMFINZI vid icke-resektabel icke småcellig stadium III

Läs mer

TAGRISSO

Rekommenderat i Nationellt Vårdprogram för Lungcancer.

Läs mer

Publikationer och patientmaterial

Önskar du publikationer eller patientmaterial?

Här kan du beställa material.

Läs mer