Interaktivt symposium under Kardiovaskulära Vårmötet 2024
Torsdag 18/4 kl. 10.30–11.30, Svenska Mässan, Göteborg

 

Hjärtsviktsriktlinjer, javisst! Men hur fungerar de i verkligheten?

Ta del av symposierapporten via AstraZenecas nyhetsbrev

Behandlingen av kronisk hjärtsvikt har gjort stora framsteg de senaste åren där forskning inte bara lett till bredare kunskap om basbehandling och dess effekter på sjuklighet och/eller död, utan även gett avtryck i såväl nationella som internationella rekommendationer och riktlinjer.1–3

Fokus för vårt interaktiva symposium under årets Kardiovaskulära Vårmöte är att, med utgångpunkt av de senaste riktlinjerna, identifiera viktiga utmaningar och förbättringsområden inom hjärtsviktsområdet. Symposiet syftar också till att skapa en ökad förståelse utifrån hjärt-sviktspatientens och olika professioners perspektiv, med målet att inspirera till fortsatt kvalitetsutveckling på den egna arbetsplatsen.

Symposiet avslutas med en öppen paneldebatt.

Moderatorer:

Annica Ravn-Fischer, docent, överläkare kardiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Frieder Braunschweig, professor, överläkare ME kardiologi Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Väl mött i Göteborg!
Hjärta/kärl, diabetes- och njurteamet på AstraZeneca Sverige

 •  

   Frieder Braunschweig

  Stockholm

 •  

  Maria Liljeroos

  docent, hjärtsviktssjuksköterska,
  vård- och verksamhetsutvecklare på
  medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna

 •  

  Giulia Ferrannini

  PhD, postdoc på Karolinska Institutet,
  specialist inom internmedicin, Södertälje sjukhus

 •  

  Annica Ravn-Fischer

  Göteborg

Program

Del I

Inledande ord

Frieder Braunschweig, Stockholm

Del II

Måendet sviktar – patientperspektivet

Maria Liljeroos, docent, hjärtsviktssjuksköterska,
vård- och verksamhetsutvecklare på medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Del III

Sviktar vården? – sjukvårdens perspektiv

Giulia Ferrannini, PhD, postdoc på Karolinska Institutet,
specialist inom internmedicin, Södertälje sjukhus

Frågestund

Hur vill vi ha det? – Paneldebatt

Moderatorledd diskussion med frågor från åhörarna.

Annica Ravn-Fischer, Göteborg

Praktisk information

Tid

Torsdag 18/4, klockan 10.30–11.30

Plats

Svenska Mässan, sal G1+2
Göteborg

Registrering

För deltagande under symposiet behövs registrering till Kardiovaskulära Vårmötet via: https://www.mkon.nu/SKV2024/anmalan

 

 

SGLT2-hämmaren Forxiga

Ett behandlingsalternativ vid hjärtsvikt

Forxiga® (dapagliflozin) är en SGLT2-hämmare för behandling av patienter med kronisk hjärtsvikt (HFrEF) men även för patienter med kronisk njursjukdom (CKD) och patienter med typ 2-diabetes.4

Läs mer

LunchWebb

Diabetes - hjärta - njurar - lungor

Terapiinriktad utbildning med produktinformation.
Återkommande föreläsningskoncept med nationellt erkända specialister, direktsänt till din mottagning kl. 12.05-12.45

Se programmet

Masterclass hjärtsvikt

Utbildning om hjärtsvikt

Masterclass HF är vår medicinska utbildningsserie med fokus på hjärtsvikt.

Läs mer och anmäl dig

Referenser

 1. McDonagh TA, et al. Eur Heart J 2023;00:1-13.

 2. McDonagh TA, et al. Eur Heart J 2021;42:3599–726.

 3. LOK (Nätverk för Sverige Läkemedelskommittéer) i samråd med NPO hjärt- och kärlsjukdomar. Läkemedelsbehandling vid kronisk hjärtsvikt. janusinfo.se.