Publikationer och patientmaterial

Här kan du beställa material och publikationer om IMFINZI och TAGRISSO

Publikationer

Overall Survival with Osimertinib in untreated, EGFR-mutated, advanced NSCLC

Resultat från FLAURA studien visar effekt och säkerhet för TAGRISSO vid EGFR muterad avancerad NSCLC.

Beställ här

Osimertinib in resected, early stage, EGFR-mutated NSCLC

Resultat från ADAURA studien visar effekt och säkerhet för TAGRISSO efter komplett resektion av EGFR muterad NSCLC i stadium IB-IIIA.

Beställ här

Reprint ADAURA Adjuvant Osimertinib Improves Overall Survival in EGFR-Mutated NSCLC

Beställ här

Reprint Five-Year Survival Outcomes From the PACIFIC Trial: Durvalumab After Chemoradiotherapy in Stage III Non–Small-Cell Lung Cancer

Beställ här

Reprint PACIFIC-6 A Phase II Study of Durvalumab Following Sequential Chemoradiotherapy in Patients with Stage III, Unresectable NSCLC

Beställ här

Reprint PACIFIC-R The observational PACIFIC-R study assesses the real-world effectiveness of durvalumab in patients from an early access program

Beställ här

Reprint Oncogene-addicted metastatic non-small-cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up

Beställ här

Material att beställa

Patientdagbok – följ ditt mående

För lungcancerpatienter. Används av sjukvårdpersonal.

Beställ material

Praktisk guide IMFINZI

Denna broschyr innehåller nyttig information om kliniska data, biverkningar och praktisk hantering av IMFINZI.

Beställ material

Sluta röka-folder

Information till dig som vill sluta röka.

Broshyren är framtagen av Överläkare Serena Tonstad, Oslo Universitetssjukhus.

Beställ material

Läs mer

IMFINZI

5 års data för Imfinzi vid icke-resektabel icke småcellig stadium III

Läs mer

TAGRISSO

Rekommenderat i Nationellt Vårdprogram för Lungcancer.

Läs mer

Webinarier

Här hittar du inspelade webinarier från Sverige och Norden.

Läs mer