Rapport från AstraZenecas symposium under Kardiovaskulära Vårmötet 2024

Hjärtsviktsriktlinjer, javisst!
Men hur fungerar de i verkligheten?

Omkring 2–3% av alla svenskar lever med hjärtsvikt. Nya behandlingsmetoder och läkemedel har på senare tid lett till en bättre prognos bland yngre patienter, medan dödligheten fortfarande är hög bland äldre.1,2 Fokus för AstraZenecas symposium under årets Kardiovaskulära Vårmöte var att identifiera viktiga utmaningar och förbättringsområden inom hjärtsviktsområdet, med utgångpunkt i de senaste riktlinjerna. Här kan du ta del av en utförlig rapport från symposiet, som PDF och korta videopklipp!

 

Är riktlinjerna för komplexa?

Frieder Braunschweig, professor, överläkare, inledde symposiet med att konstatera att färre än hälften av alla HFrEF-patienter idag får behandling med de fyra basläkemedel som rekommenderas i riktlinjerna3-5.

Måendet sviktar! Patientens perspektiv

Maria Liljeroos, docent, leg sjuksköterska, talade utifrån patientens perspektiv och redogjorde för en aktuell svensk studie av 101 patienters upplevelse av hjärtsvikt och sjukdomens inverkan på hälsa och livskvalitet.

Hjärtsviktsriktlinjer – fungerar de i verkligheten?

Annica Ravn-Fischer, docent, överläkare i kardiologi, pratade om efterlevnaden av dagens hjärtsviktsriktlinjer och lyfte behovet av bättre samordning nationellt, regionalt och lokalt. Symposiet avslutades med en paneldebatt där olika frågeställningar berördes.

 

12cbb336-660a-47ac-a868-288089935b54.jpeg

Sviktar vården? Sjukvårdens perspektiv

Giulia Ferrannini, MD PhD, specialist internmedicin, beskrev sjukvårdens perspektiv och resultatet av en enkät om dagens svenska hjärtsviktsvård som besvarats av 168 specialister och allmänläkare.

Med tanke på hur tydliga våra riktlinjer för hjärtsviktsbehandling är, menar Giulia, är det svårt att förstå varför vi inte lyckas bättre med att optimera patienternas behandling.

Läs hela sammanfattningen av symposiet här

KVMsymposierapport_front (c78de10c-addd-4099-9622-8d48717d3781).jpg

Läs hela rapporten som PDF

 

Referenser

  1. SWEDEHEART Annual Report 2022 SwedeHF Appendix.

  2. Sharma A, et al. JACC Basic Transl Sci. 2022:7(5);504–17. 

  3. Stolfo D, et al. Eur J Heart Fail. 2022;24(6):1047–62.

  4. McDonagh T, et al. Eur Heart J. 2021;42(36):3599–726.

  5. LOK: Läkemedelsbehandling vid kronisk hjärtsvikt. Janusinfo.se. 2022–01–14.

  6. McDonagh T, et al. Eur Heart J. 2023;44(37):3627–39

DELIVER – den största kliniska studien på patienter med HFpEF (EF > 40 %)¹

DELIVER är den största studie som hittills gjorts av hjärtsviktspatienter med LVEF över 40 %, med eller utan typ-2-diabetes. Resultaten för Forxiga (dapaglifozin) kan du ta del av här.

Läs mer och se film

Riktlinjer hjärtsvikt

Den senaste tiden har det tillkommit flera nya kliniska studier som kontinuerligt ändrar synen på hur hjärtsviktsbehandlingen bör utformas. Här kan du ta del av de senaste nationella rekommendationerna och europeiska riktlinjerna.

Läs mer

Masterclass CKD, kronisk sjukdom

Medicinsk utbildningsserie för dig inom primärvården, som vi hoppas ska bidra till ökad kunskap och givande diskussioner kring de komplexa vägval man kan ställas inför vid omhändertagande av patienter med kronisk njursjukdom.

Läs mer och anmäl dig

LunchWebb

Diabetes – hjärta – njurar – lungor

Terapiinriktad utbildning med produktinformation. Återkommande föreläsningskoncept med nationellt erkända specialister, direktsänt till din mottagning kl. 12.05–12.45.

Se programmet

Masterclass hjärtsvikt

Masterclass HF är vår medicinska utbildningsserie med fokus på hjärtsvikt.

Läs mer och anmäl dig