Astma Masterclass - en e-learning om astma

45 sekunder om Astma Masterclass

Astma är en folksjukdom som nästa en miljon människor i Sverige är drabbad av, det vill säga var tionde person i Sverige. Trots allt bättre och allt fler behandlingsmöjligheter kan både diagnos och farmakologisk behandling förbättras.

Denna e-learning, som är en del av AstraZenecas utbildningskoncept syftar till att ge dig en uppdatering om astma uppdelad på fem avsnitt. Titta på 45 sekunder om Astma Masterclass för att få en överblick.

45 sekunder om Astma Masterclass

Christer Janson, professor och läkare

SE-9968-12-21-R&I

 

 

Nästa 

Astma Masterclass - ett utbildning utvecklad tillsammans med ledande expert inom astma, Christer Janson, lung- och allergispecialist, Uppsala, och AstraZeneca, Georgios Stratelis, Specialist i allmänmedicin, Senior Medical Advisor, AstraZeneca.

Registrera dig på AstraZeneca Connect

När du registrerar dig får du extra funktionalitet i form av att tidigare ordrar sparas och kan återanvändas vid ny beställning. Dina uppgifter fylls även i automatiskt, vilket förenklar vid upprepande beställningar samt vid eventuell övrig kontakt med AstraZeneca.

Registrera dig här

Redan registrerad? Logga in här