Terapiinriktad utbildning

Allmänmedicinskt Forum 2024
2-3 oktober, Hilton Stockholm Slussen

Varmt välkommen till
Allmänmedicinskt Forum 2024!

AMF har genomförts sedan 1990 i samverkan med representanter från svensk allmänmedicin. I en värld av ständig medicinsk utveckling är kontinuerlig och högkvalitativ fortbildning angelägen, och vi hoppas därför kunna erbjuda två dagar med värdefulla medicinska diskussioner och inspirerande utbyte av erfarenheter, kollegor emellan.

AMF är en terapiinriktad utbildning under två dagar med 9 symposier. Föreläsningarna spänner över hela det allmänmedicinska området och som alltid genomförs AMF med allmänmedicinare som moderatorer och kompetenta föreläsare som är väl förankrade i primärvården.

...med allmänläkare
...av allmänläkare
...för allmänläkare.

Programmet har tagits fram gemensamt av AstraZeneca och en referensgrupp som består av allmänläkarna:

Cristina Rodrigo

Stockholm

Alexandra Schulhof Rydz

Göteborg

Stefan Bremberg

Helsingborg

Johan Ärnlöv

Falun

Programkommittén hälsar välkommen

Distriktsläkare Alexandra Schulhof Rydz modererar symposium om pediatrik på AMF
Allmänläkare Cristina Rodrigo föreläser om hudsjukdomar, thyroidea och testosteron
Allmänläkare Johan Ärnlöv berättar om programmet på AMF

Information och anmälan

 

Tid och plats

Allmänmedicinskt Forum 2024 hålls på Hilton Slussen i Stockholm. Start onsdagen den 2 oktober kl 10.00 med registrering och kaffe från kl 08.30.

AMF 2024 avslutas torsdagen den 3 oktober kl 15.00. I anslutning till möteslokalerna är du som deltagare välkommen att besöka utställningar kring AstraZenecas läkemedel.

 

Avgift

AstraZeneca står för arrangemanget av utbildningen inklusive lokalkostnader. Som deltagare betalar du en kongressavgift som är 1 995 kr (exkl moms) vid registrering.
Sista dag för registrering är 30 augusti 2024.
Kongressavgiften täcker förtäring och del av administrationskostnader för mötet.

Vid avbokning efter den 30 augusti 2024 återbetalas inte kongressavgiften. Resa och logi bokas och betalas av respektive deltagare.

Vänligen förbered fakturaadress till din fakturaserviceenhet, centrala ekonomienhet eller ekonomiavdelning på kliniken. Omfakturering pga fel eller saknade uppgifter debiteras med 175 kr per faktura. Vänligen ange för- och efternamn samt fakturanummer som referens vid betalningen.

De praktiska arrangemangen sköts av American Express Meetings & Events.

 

Anmäl dig här

Registrering & fakturering

American Express Meetings & Events
Christina Wiren
E-post: AMF2024@amexgbt.com

Övriga frågor rörande Allmänmedicinskt Forum, kontakta AstraZeneca

Marie Haage
Administratör
070-654 48 69
marie.haage@astrazeneca.com

Program onsdag 2 oktober

 

08.30

Registrering och kaffe

09.45 - 10.00

AstraZeneca hälsar välkomna!

10.00 - 11.45

Vad är det egentligen som händer på en riktigt bra arbetsplats?

Föreläsare: Claes Malmström

13.00 - 14.30
Parallella sessioner

Syns inte, men finns ändå

– smärta är mer än bara ett symtom

Moderator: Stefan Bremberg
Föreläsare: Linda Vixner och Nazdar Ghafouri

 

T for Two

– två hormon på T kopplas till tro och hopp om ett bättre liv

Moderator: Cristina Rodrigo
Föreläsare: Helena Filipsson Nyström och Mats Holmberg

15.15 - 17.00
Parallella sessioner

En skinnknuttes bekännelser

– prickar, märken & utslag, hur skall man tänka och agera?

Moderator: Agneta Nordahl Karlsson
Föreläsare: Tore Särnhult

 

Planetens hälsa och vår hälsa hänger ihop

– så kan du som läkare bidra

Föreläsare: Sofia Hammarstrand och Fredrik Moberg

17.00

Mingelmiddag – Hilton Stockholm Slussen

 

 

Program torsdag 3 oktober

 

08.30 – 12.00
Parallella sessioner

Patientfallspresentation – träffa Per-Erik

– den multisjuka patienten PER-ERIK som har KOL, hjärtsvikt och försämrade njurar

TEMA 1 – Helhetsperspektivet på KOL
TEMA 2 – Det sviktande hjärtat
TEMA 3 – Hur gör vi med den blygsamma njuren

Moderatorer: Björn Ericsson och Kjell Andersson
Föreläsare: Sebastian Branö, Jacob Lundgren och Marie Evans

 

Pediatrik i primärvården

– Astma & allergi – vad ska vi göra, och vad ska vi låta bli
– Barn & ungdomspsykiatri – hur kan primärvården stå bi

Moderator: Alexandra Schulhof Rydz
Föreläsare: Sara Lundqvist och Elisabeth Carlen

 

Kognitiva sjukdomar i primärvård

– från prevention till palliation

Moderator: Johan Ärnlöv
Föreläsare: Björn Lennhed och Johan Sundelöf

13.30 – 15.00

Diagnoserna i mitt liv

Föreläsare: Olof Wretling