Post Graduate Prostate Cancer 2024

På plats - Märsta

Post Graduate Prostate Cancer 2024

Sedan slutet av 1980-talet har AstraZeneca arrangerat en postgraduatekurs om prostatacancer. Det har varit en mycket uppskattad kurs som av många betraktats självklar som ett led i fortbildningen för specialister inom urologi och onkologi. Vår ambition är att täcka in hela fältet om handläggning av män med misstänkt eller bekräftad prostatacancer. Tyngdpunkten kommer att läggas på frågeställningar i den kliniska vardagen. Vi ser framemot en intressant och givande kurs och inbjuder härmed dig eller någon annan läkare vid din klinik. Platsantalet är begränsat till 25 deltagare.

Målgruppen för kursen är specialister i urologi och onkologi, men ST-läkare i dessa specialiteter kan antas i mån av plats. Antagningen till kursen sker löpande med prioritering för specialister.

Pris för hotellrum är ca 2 670 kr/natt (inkl. moms), en fakturaavgift tillkommer på 85 kr (exkl. moms). AstraZeneca står för kurskostnad och förtäring. Resor och logi står deltagarna själva för.


Välkomna önskar

Camilla Thellenberg Karlsson, Onkolog, Norrlands Universitetssjukhus

Johan Styrke, Urolog, Sundsvalls Sjukhus

Jon Kindblom, Onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Frida Bäckström, Strategic Account Manager, +46 (0)72 2019147, Frida.backstrom@astrazeneca.com

Emma von Witting, Medical Advisor, +46 72 228 51 18, Emma.vonwitting@astrazeneca.com


Föreläsare

account_circle

Camilla Thellenberg Karlsson

account_circle

Johan Styrke

account_circle

Viktoria Gaspar

account_circle

Fredrik Jäderling

account_circle

Martin Hyleborg

account_circle

Carina Mårtensson

account_circle

Jon Kindblom

account_circle

Jens Sörensen

account_circle

Tobias Nordström

Praktisk Information

Sista anmälningsdag: 2024-10-01

room

Steningevik, Steningevik Konferens

Steninge Alle 111, 195 59 Märsta Märsta

alarm 02 december 2024, 09:00 - 04 december 2024, 17:00

PROGRAM

MÅNDAG 2 DECEMBER 2024

10.30 Välkomna - C Thellenberg, J Kindblom, J Styrke

10.40 Epidemiologi, riskfaktorer, kost och prevention - J Styrke

11.00 Ärftlighet - J Styrke

11.20 Bensträckare

11.30 NPCR, IPÖ och PCBaSe - J Styrke

DIAGNOSTIK

11.45 Tidig diagnostik, screening och OPT – logiskt eller ologiskt? - J Styrke

12.05 Lunch

13.20 Riskvärdering med PSA och biomarkörer, Principer för riksvärdering, PSA –evidens, Biomarkörer och riskkalkylatorer, Vad säger vårdprogrammet? - T Nordström

13.35 MR vid Diagnostik: Basalt om MR, Stöd i studier, Vad säger vårdprogrammet? - F Jäderling

14.05 Prostatabiopsi: Basalt om biopsi, Infektioner – Transrektala och transperineala biopsier, Hur ska biopsier tas – vad säger vårdprogrammet? - T Nordström

14.30 Patologi: Prostatabiopsier - V Gaspar

15.00 Fika

RISKGRUPPSINDELNING

15.30 Riskgrupper och stadieindelning:, Introduktion och historik - T Nordström

15.40 Radiologiskt stöd vid primär riskgruppsindelning: MR – TNM-staging, CT, Skelettscint - F Jäderling, J Sörenssen

16.10 Bensträckare

16.20 Radiologiskt stöd vid primär riskgruppsindelning (forts): Basalt om PET-CT, Evidens för användning av PET-CT vid tidig diagnostik, PET-CT vid recidiv, Vad säger vårdprogrammet? - J Sörenssen

17.20 Summering riskgruppsindelning: Vårdprogram och framtidsspaning - T Nordström

17.30 Dagens kursutvärdering + paus

19.00 Middag

TISDAG 3 DECEMBER 2024

08.15 Återkoppling från gårdagen - C Thellenberg, J Kindblom, J Styrke

BEHANDLINGSVAL VID KURATIVT SYFTANDE BEHANDLING

08.25 Behandlingsval: Bakgrund - J Kindblom

08.35 Diagnosbesked och delat beslutsfattande - C Mårtensson, J Styrke

08.50 Falldiskussion: Hur bör fynd på MR vägas in vid MDK? - F Jäderling

09.10 Faktorer som styr valet mellan kirurgi och strålbehandling - T Nordström, C Thellenberg

AKTIV MONITORERING OCH KURATIVT SYFTANDE BEHANDLING

09.25 Aktiv monitorering - T Nordström

09.45 Fika

10.15 Falldiskussion: Aktiv monitorering - T Nordström

10.35 Primär strålbehandling & adjuvant hormonell terapi – Hormonell terapi vid mycket högriskcancer - J Kindblom

11.15 Radikal prostatektomi - T Nordström

11.40 Patologi: Prostatektomi - V Gaspar

12.00 Bensträckare

12.20 Fokal behandling - T Nordström

12.40 Lunch

13.55 Falldiskussion: PrCa M0 (forts) - C Thellenberg, J Kindblom, T Nordström, J Styrke

14.15 Falldiskussion: Äldre patient med högrisk PrCa M0 - C Thellenberg, J Kindblom,T Nordström, J Styrke

REHABILITERING

14.35 Bäckenrehabilitering efter prostatacancerbehandling - C Mårtensson, C Thellenberg, J Styrke

15.00 Sexuell rehabilitering - M Hyleborg

15.30 Fika

ÅTERFALL EFTER KURATIVT SYFTANDE BEHANDLING

16.00 Bakgrund till behandling av återfall efter kurativt syftande behandling - J Kindblom

16.15 Återfall efter kirurgi - J Kindblom

16.45 Lokalt återfall efter strålning - C Thellenberg, J Styrke

17.00 Avslutande diskussion - C Thellenberg, J Kindblom, J Styrke

17.15 Dagens kursutvärdering + paus

19.00 Middag

ONSDAG 4 DECEMBER 2024

08.15 Återkoppling från gårdagen - C Thellenberg, J Kindblom, J Styrke

METASTASERAD PROSTATACANCER

08.25 Introduktion & primär hormonbehandling - C Thellenberg

08.45 mHSPC: Medicinsk behandling, Lokal behandling, MDT (metastasinriktad terapi) - C Thellenberg, J Kindblom

10.30 Fika

10.30 Falldiskussion: mHSPC - C Thellenberg, J Kindblom

10.50 CRPC M0 - C Thellenberg

11.05 CRPC M1: Hormoner, kemoterapi, biomarkörstyrd behandling och PARP-hämmare - C Thellenberg

11.55 CRPC M1 (forts): Radionuklidbehandling - J Kindblom

12.15 Lunch

13.15 Frakturprofylax och skelettstärkande behandling - J Styrke

13.30 Falldiskussion: CRPC M1 - J Kindblom, J Styrke

14.00 Bensträckare

14.10 Palliativ strålbehandling - C Thellenberg

14.30 Runt hörnet & framtidsvision - C Thellenberg, J Styrke

14.45 Kursavslutning och utvärdering - C Thellenberg, J Kindblom, J Styrke

Event valda Inga event valda ännu
Ta bort valda events