Dette nettstedet er rettet mot helsepersonell i Norge

Helsepersonell etter norske regler er definert som leger, farmasøyter, tannleger, veterinærer, sykepleiere og studenter innen disse fagene.

Ved å klikke på "Ja", bekrefter du at du er helsepersonell og går videre til nettstedet. Hvis du klikker "Nei", kommer du til det offentlige nettstedet AstraZeneca.

Er du helsepersonell?